Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta po webinarze

Dziękujemy za udział w naszym webinarze.

W trosce o najwyższą jakość obsługi wdrożyliśmy w AKCES Edukacja program badania jakości.

Poniżej znajduje się ankieta, która pomoże nam w poznaniu Państwa opinii na temat webinaru oraz w lepszym spełnieniu Państwa oczekiwań w przyszłości.

Po wypełnieniu ankiety otrzymają Państwo możliwość pobrania magazynu "Przyjazna Edukacja", który przybliża idee edukacyjne LEGO® Education.

 


 

W tej ankiecie jest 14 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Pytania ogólne
(To pytanie jest wymagane)
Data webinaru:
Otwórz okienko wyboru daty i czasu
Prosimy o wskazanie, kiedy odbyło się spotkanie webinarowe
(To pytanie jest wymagane)
Pełniona funkcja / nauczany przedmiot:
Prosimy o wpisanie funkcji pełnionej w placówce
Doświadczenie dydaktyczne (lata):
proszę podać w latach
(To pytanie jest wymagane)
Jak ocenia Pani/Pan efektywność takiej formy spotkania jaką był webinar?

1 - zupełnie nieefektywna

...

5 - bardzo efektywna

(To pytanie jest wymagane)
Czy przed webinarem znał/a Pan/Pani idee edukacyjne LEGO® Education?
(To pytanie jest wymagane)
Prowadzący przedstawili zagadnienia w przejrzysty i zrozumiały sposób.

1 - zdecydowanie się nie zgadzam,

...

5 - zdecydowanie się zgadzam

(To pytanie jest wymagane)
Czuję, że podejście edukacyjne LEGO® Education będzie dobrym uzupełnieniem mojego warsztatu pracy.

1 - zdecydowanie się nie zgadzam,

...

5 - zdecydowanie się zgadzam

(To pytanie jest wymagane)
Myślę, że udział w kolejnych warsztatach pomógłby mi uatrakcyjnić prowadzone lekcje i zaangażować uczniów.

1 - zdecydowanie się nie zgadzam,

...

5 - zdecydowanie się zgadzam

(To pytanie jest wymagane)
Co mogłoby być największym wyzwaniem we wdrażaniu rozwiązań LEGO® Education w Pani/Pana placówce?
(To pytanie jest wymagane)
Czy weźmie Pani/Pan udział w kolejnych webinarach AKCES Edukacja lub poleci je znajomemu?

1 - zdecydowanie się nie zgadzam,

...

5 - zdecydowanie się zgadzam

(To pytanie jest wymagane)
Czy webinar był dobrze przygotowany pod kątem organizacyjnym?

1 - zdecydowanie się nie zgadzam,

...

5 - zdecydowanie się zgadzam

(To pytanie jest wymagane)
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o webinarze?
Sugestie: (Co powinno zostać zmienione, czy któryś z tematów wymaga poszerzenia lub ograniczenia?)
Zakończ i usuń odpowiedzi