Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta po spotkaniu

Niniejsza ankieta służy poznaniu Państwa opinii na temat opinii na temat rozwiązań LEGO® Education. 

Wyniki zostaną wykorzystane do rozmów z Samorządem nt.sfinansowania wdrożenia.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Dziękujemy za poświęcony czas.

Po wypełnieniu ankiety otrzymają Państwo możliwość pobrania magazynu "Przyjazna Edukacja", który przybliża idee edukacyjne LEGO® Education.

 


 

W tej ankiecie jest 7 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Pytania ogólne
(To pytanie jest wymagane)
Podaj nazwę placówki, w której pracujesz:
(To pytanie jest wymagane)
Pełniona funkcja / nauczany przedmiot:
Prosimy o wpisanie funkcji pełnionej w placówce
(To pytanie jest wymagane)
Czy przed spotkaniem znał/a Pan/Pani idee edukacyjne LEGO® Education?
(To pytanie jest wymagane)
Czuję, że podejście edukacyjne LEGO® Education będzie dobrym uzupełnieniem mojego warsztatu pracy.

1 - zdecydowanie się nie zgadzam,

...

5 - zdecydowanie się zgadzam

(To pytanie jest wymagane)
Chciał(a)bym mieć dostęp do narzędzi LEGO® Education
Zakończ i usuń odpowiedzi